Esiet sveicināti jaunajā Koka Rīgas mājaslapā!

Pašvaldības līdzfinansējums ēku atjaunošanai

1 novembris, 2021

Šī gada 22. oktobrī Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izsludinājusi konkursu nolikumus trim dažādām programmām, kuras iedzīvotāji var izmantot kā atbalstu savu namu sakārtošanai:

·         Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2022. gadā;

·         Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2023. gadā;

·         Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2023. gadā.

Programmā, kas paredzēta kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, var piedalīties ēkas, kas celtas pirms 1940. gada un atrodas apbūves aizsardzības teritorijās  vai arī ir valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. Programmas ietvaros iespējams veikt fasādes renovāciju, kā arī dažādu vēsturisko būvdetaļu saglabāšanu. Sīkāk par programmu var uzzināt šajā video.

Līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir  50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā:

  • 30 000 euro – ēkai, kurā ir 16 vai vairāk dzīvokļu;
  • 25 000 euro – ēkai, kurā ir no 6 līdz 15 dzīvokļiem;
  • 21 000 euro – ēkai, kurā ir no 3 līdz 5 dzīvokļiem;
  • 20 000 euro pārējām ēkām;
  • 5000 euro izstrādājuma saglabāšanai Mazās programmas projektiem.

Savukārt programmā “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2023. gadā” projektus līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt dzīvojamo māju īpašnieki, pakāpeniski uzlabojot ēku tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskajām, tostarp energoefektivitātes prasībām.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Līdzfinansējums bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Šajā programmā atbalstu var saņemt gan kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas darbiem, ja ēka atbilst programmas nolikumam, gan darbiem ēkās, kas celtas pēc 1940. gada. Sīkāk ar programmu var iepazīties šajā video.

Vienlaikus ar atbalstu dzīvojamo ēku atjaunošanai un kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai pašvaldība sniedz atbalstu arī kulta celtnēm, kuras ir valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļi vai būvētas līdz 1940. gadam un atrodas vienā no norādītajām teritorijām – valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.  Līdzfinansējuma programmā konkursa ietvaros pašvaldība piešķir finanšu līdzekļus bīstamības novēršanai ēkas tehniskajā stāvoklī vai restaurācijas darbu veikšanai ēkas oriģinālo elementu glābšanai. Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk par 100`000 euro saimnieciskajā gadā katram atbalsta saņēmējam.

Plašāka informācija par  visām programmām pieejama interneta vietnē  https://atjauno.riga.lv

Programmā, kas paredzēta kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, var piedalīties ēkas, kas celtas pirms 1940. gada un atrodas apbūves aizsardzības teritorijās  vai arī ir valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. Programmas ietvaros iespējams veikt fasādes renovāciju, kā arī dažādu vēsturisko būvdetaļu saglabāšanu. Sīkāk par programmu var uzzināt šajā video.

Līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir  50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā:

  • 30 000 euro – ēkai, kurā ir 16 vai vairāk dzīvokļu;
  • 25 000 euro – ēkai, kurā ir no 6 līdz 15 dzīvokļiem;
  • 21 000 euro – ēkai, kurā ir no 3 līdz 5 dzīvokļiem;
  • 20 000 euro pārējām ēkām;
  • 5000 euro izstrādājuma saglabāšanai Mazās programmas projektiem.

Savukārt programmā “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2023. gadā” projektus līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt dzīvojamo māju īpašnieki, pakāpeniski uzlabojot ēku tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskajām, tostarp energoefektivitātes prasībām.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Līdzfinansējums bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Šajā programmā atbalstu var saņemt gan kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas darbiem, ja ēka atbilst programmas nolikumam, gan darbiem ēkās, kas celtas pēc 1940. gada. Sīkāk ar programmu var iepazīties šajā video.

Vienlaikus ar atbalstu dzīvojamo ēku atjaunošanai un kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai pašvaldība sniedz atbalstu arī kulta celtnēm, kuras ir valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļi vai būvētas līdz 1940. gadam un atrodas vienā no norādītajām teritorijām – valsts, reģiona, vietējās nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, Rīgas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto apbūves aizsardzības teritoriju robežās.  Līdzfinansējuma programmā konkursa ietvaros pašvaldība piešķir finanšu līdzekļus bīstamības novēršanai ēkas tehniskajā stāvoklī vai restaurācijas darbu veikšanai ēkas oriģinālo elementu glābšanai. Finansējuma intensitāte ir 100 % no apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk par 100`000 euro saimnieciskajā gadā katram atbalsta saņēmējam.

Plašāka informācija par  visām programmām pieejama interneta vietnē  https://atjauno.riga.lv