Līdzfinansējums sakrālajam mantojumam

Aktuālais konkurss

Pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 45 “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā” , Rīgas domes Īpašuma departaments paziņo par atklātā konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2023. gadā” izsludināšanu

2023.gada nolikums

Līgums

Pieteikums

Laika grafiks

Tāme būvdarbiem

Lokāla tāme restaurācijai

Projekta iesniegšanas konkursam apstiprinājums

Satura radītājs

Apliecinājums

Arhitekta slēdziens par sakrālā mantojuma objekta oriģinālo substanci

 

Līdzfinansējuma līguma izpilde

Pārskats | Forma2 | Forma3

2021.gada Sakrālā mantojuma apstiprinātie projekti

Normatīvie akti

2021.gada 28.aprīļa Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 45 “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā”

 

Informācija aktualizēta: 22.10.2021.