Tiek piešķirts līdzfinansējums 50% apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā

image 50 000 €
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiem
icon

Fasādes

icon

Jumti

icon

Logi

icon

Inženiertīklu atjaunošana vai nomaiņa

image 30 000 €
ēkas tehniskā stāvokļa
bīstamības novēršanai
icon

Nesošās un norobežojošās konstrukcijas

image 10 000 €
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas darbiem
icon

Programmas norises shēma

1. gads

icon

Konkursa izsludināšana un pieteikšanās

icon

Projektu pārbaude un apstiprināšana

icon

Budžeta līdzekļu pieprasīšana

2. gads

icon

Līguma noslēgšana

icon

Projekta īstenošana

Līdz 15. novembrim

icon

Samaksa

Aktuālais konkurss

Programmu “Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2023.-2024. gadā” īsteno saskaņā ar Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”

Image

Kontakti

Konsultācijas:

konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām notiek, iepriekš piesakoties pa tālr. 67181015 vai 67037293 vai e-pastu: konsultacijas_atjauno@riga.lv

E-adrese

Īpašuma departamenta rekvizīti:

Saņēmējs (pasūtītājs) Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Rīgas domes Īpašuma departaments
RD iestādes adrese: Riharda Vāgnera iela 5,Rīga, LV-1050
RD iestādes kods: 214
Banka – Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods – RIKOLV2X
Konts – LV67RIKO0020300003020