Tiek piešķirts līdzfinansējums 50% apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet
ne vairāk kā
50 000 €
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiem

Fasādes

Jumti

Logi

ne vairāk kā
30 000 €
ēkas tehniskā stāvokļa
bīstamības novēršanai

Nesošās un norobežojošās konstrukcijas

Inženiertehniskās sistēmas

Programmas norises shēma

1. gads

Konkursa izsludināšana un pieteikšanās

Projektu pārbaude un apstiprināšana

Budžeta līdzekļu pieprasīšana

2. gads

Līguma noslēgšana

Projekta īstenošana

Līdz 15. novembrim

Samaksa

Aktuālais konkurss

Programmu “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.-2022. gadā” īsteno saskaņā ar Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā”

Kontakti
Konsultācijas:
Klātienes konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām notiek, iepriekš piesakoties pa tālr. 67012061 vai e-pastu: atjauno@riga.lv
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” klientiem konsultācijas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Māju atjaunošanas nodaļā, tālr. 28 685 639
Īpašuma departamenta rekvizīti:

Saņēmējs (pasūtītājs) Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Rīgas domes Īpašuma departaments
RD iestādes adrese: Riharda Vāgnera iela 5,Rīga, LV-1050
RD iestādes kods: 214
Banka – Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods – RIKOLV2X
Konts – LV67RIKO0020300003020