Tiek piešķirts līdzfinansējums 50% apmērā no tiešajām būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk kā

ne vairāk kā
image 50 000 €
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiem
icon

Fasādes

icon

Jumti

icon

Logi

icon

Un citi

ne vairāk kā
image 30 000 €
ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju tehniskā stāvokļa bīstamības novēršanai
icon

Pamatu stiprināšana

icon

Pārsegumi

icon

Jumta Konstrukcijas

icon

Un citi

Programmas norises shēma

1. gads

icon

Konkursa izsludināšana un pieteikšanās

icon

Projektu pārbaude un apstiprināšana

icon

Budžeta līdzekļu pieprasīšana

2. gads

icon

Līguma noslēgšana

icon

Projekta īstenošana

Līdz 15. novembrim

icon

Samaksa

Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumi

Līdzfinansējums 50% apmērā no
tiešajām būvdarbu izmaksām, bet

ne vairāk kā
image 10 000 €
mazajam labiekārtošanas projektam
icon

atkritumu savākšanas un dalītās atkritumu savākšanas vietu atjaunošana

icon

zemes degradācijas novēršanai

icon

ārējo inženiertīklu atjaunošana

icon

atsevišķu labiekārtojuma elementu izbūve vai atjaunošana

icon

piebraucamo ceļu, gājēju ietvju, veloceliņu, transportlīdzekļu novietņu atjaunošana

Programmas norises shēma mazajam labiekārtošanas projektam

icon

Konkursa izsludināšana

icon

Pieteikšanās konkursam

icon

Komisija

icon

Lēmums

icon

Projekta realizācija

Līdz 15. novembrim

icon

Samaksa

ne vairāk kā
image 30 000 €
lielajam labiekārtošanas projektam
icon

atkritumu savākšanas un dalītās savākšanas vietu izveidošana

icon

jaunu ārējo inženiertīklu izveidošana

icon

piebraucamo ceļu, gājēju ietvju, veloceliņu, transportlīdzekļu novietņu izveidošana

icon

kompleksie labiekārtošanas pasākumi

Programmas norises shēma lielajam labiekārtošanas projektam

1. gads

icon

Konkursa izsludināšana un pieteikšanās

icon

Projektu pārbaude un apstiprināšana

icon

Budžeta līdzekļu pieprasīšana

2. gads

icon

Līguma noslēgšana

icon

Projekta īstenošana

Līdz 15. novembrim

icon

Samaksa

Aktuālais konkurss

Konkursu “Rīgas līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2025. gadā” īsteno saskaņā ar Rīgas domes 14.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-204-sn “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā”

Konkursu “Rīgas līdzfinansējums mazā labiekārtošanas projekta īstenošanai 2024. gadā” īsteno saskaņā ar Rīgas domes 14.06.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-204-sn “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā”

 

Image

Kontakti

Konsultācijas:

konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām notiek, iepriekš piesakoties pa tālr. 67037293 vai e-pastu: konsultacijas_atjauno@riga.lv

E-adrese

Īpašuma departamenta rekvizīti:

Saņēmējs (pasūtītājs) Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments
RD iestādes adrese: Riharda Vāgnera iela 5,Rīga, LV-1050
RD iestādes kods: 214
Banka – Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods – RIKOLV2X
Konts – LV67RIKO0020300003020