Tiek piešķirts 50% līdzfinansējums
ne vairāk kā
20 000 €
kultūras pieminekļa
restaurācijai un atjaunošanai

Fasādes

Jumti

Visi logi uz fasādes

ne vairāk kā
5 000 €
kultūras pieminekļa elementa - būvamatniecības
izstrādājuma restaurācijai un atjaunošanai

Logi, balkoni

Durvis, lieveņi

Arhitektoniskie elementi

Konkursa norises shēma

Konkursa
izsludināšana

Pieteikšanās
konkursam

Komisija

Lēmums

Projekta
realizācija

Līdz 15. novembrim

Samaksa

Objekti, kas var pretendēt uz līdzfinansējumu

Valsts vai vidējās nozīmes pieminekļi
(objektu saraksts www.mantojums.lv )

VAI

Atrodas apbūves aizsardzības teritorijās un uzbūvēti līdz 1940. gadam

 

Objektu meklētājs:

Ja nevari atrast objektu meklētājā, tad meklē to objektu xls sarakstā vai zvani uz kontaktinformācijā norādītajiem tālruņiem

Teritorija
Objekta adrese
Būves kadastra
apzīmējums
Ekspluatācijas uzsākšana
Ārsienu materiāls
Āgenskalns
Slokas iela 1 k-1
0100 049 0157 001
Pārbaudīt atsevišķi
Dzelzsbetoni
Āgenskalns
Cigoriņu iela 1
0100 055 0006 001
01.09.1930
Pārbaudīt atsevišķi
Āgenskalns
Cigoriņu iela 3
0100 055 0006 002
01.09.1890
Silikātķieģeļi
Āgenskalns
Cigoriņu iela 5
0100 055 0006 003
01.09.1880
Kokmateriāli
Āgenskalns
Cigoriņu iela 1
0100 055 0006 006
01.08.1930
Silikātķieģeļi
Aktuālais konkurss

Pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 225 “Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā” 16. punktu, Rīgas domes Īpašuma departaments paziņo par atklātā konkursa “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai 2020.gadā” izsludināšanu.

2020. gada konkursa rezultāti

Līdzfinansējuma līguma izpilde

Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā sadaļā tiek apkopota informācija un atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem, kuri ir sadalīti pa tēmām. Informācijai ir informatīvs raksturs un, lai sagatavotos konkursam obligāti jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, tā pielikumiem, kā arī pašvaldības saistošiem noteikumiem, kuri arī ir publicēti šajā mājas lapā. Informācija šajā sadaļā tiks regulāri papildināta un aktualizēta.

Kontakti
Konsultācijas:

Klātienes konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas iespējām notiek, iepriekš piesakoties pa tālr. 67012061 vai e-pastu: atjauno@riga.lv

 

Īpašuma departamenta rekvizīti:

Saņēmējs (pasūtītājs) Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Rīgas domes Īpašuma departaments
RD iestādes adrese: Riharda Vāgnera iela 5,Rīga, LV-1050
RD iestādes kods: 214
Banka – Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods – RIKOLV2X
Konts – LV67RIKO0020300003020