Līdzfinansējums sakrālajam mantojumam

Aktuālais konkurss

Pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 45 “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā” , Rīgas domes Īpašuma departaments paziņo par atklātā konkursa „Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai 2021.-2022. gadā” izsludināšanu.

2021.-2022.gada nolikums

Līgums

Pieteikums

Laika grafiks

Tāme būvdarbiem

Lokāla tāme restaurācijai

Kopsavilkums

Satura radītājs

Apliecinājums

Starpposma pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu projektam

Normatīvie akti

2021.gada 28.aprīļa Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 45 “Par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā”

 

Informācija aktualizēta: 09.07.2021.